Algemene voorwaarden

Algemeen

Als u bij HQvinyl.nl een bestelling plaatst, gaat u akkoord met de algemene –en betalingsvoorwaarden van HQvinyl.nl. Deze voorwaarden gelden voor alle producten die aangeboden worden op de website van HQvinyl.nl.

Prijzen

Alle prijzen op HQvinyl.nl zijn inclusief het huidig geldende BTW tarief en exclusief verzendkosten. De prijs van een artikel staat vast op het moment van aankoop, onder voorbehoud van typefouten. HQvinyl.nl heeft het recht om de consument te informeren over prijsfouten. Indien de consument niet akkoord gat met een eventuele prijswijziging, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Nabestellingen worden niet automatisch voor dezelfde prijs geleverd.

Privacy

Alle informatie die u verstrekt via HQvinyl.nl wordt uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Alle gegevens blijven binnen HQvinyl.nl en worden niet aan derden verstrekt.

Garantie

HQvinyl.nl garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de beschrijving die is gegeven. De producten voldoen aan de gebruikelijke eisen / normen en zijn vrij van welke gebreken dan ook. Indien onverhoopt de producten bij levering toch gebreken vertonnen, dient de consument HQvinyl.nl daar direct (binnen 7 dagen na aankoop) van op de hoogte te stellen. HQvinyl.nl zal in overleg met de consument tot een goede oplossing komen. Garantie vervalt wanneer het duidelijk is dat de gebreken zijn ontstaan door ondeskundig / foutief gebruik van de klant.

Betalingen

Alle producten op HQvinyl.nl dienen vooruit betaald te worden. Dit kan op de volgende manieren. Directe betalingen via iDeal of Paypal, deze bestellingen worden mits op voorraad direct verzonden. Of vooruitbetaling van bankoverschrijving. Hierbij geld dat een bestelling pas verzonden wordt als het geld is bijgeschreven op de rekening van HQvinyl.nl.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, alsmede alle andere van buiten komende oorzaken waarop HQvinyl.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor HQvinyl.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.